Avatar

Explore 33 skateparks around Bratislava, SK

Slovakia , officially the Slovak Republic (listen), is a landlocked country in Central Europe. It is bordered by Poland to the north, Ukraine to the east, Hungary to the south, Austria to the west, and the Czech Republic to the northwest. Slovakia's territory spans about and is mostly mountainous (...)

Skatepark Šamorín - Somorjai gördeszkapálya

Športová, 931 01 Šamorín, Slovakia

Asociácia Skateboardingu Slovenskej Republiky

Klemensova 1, 811 09 Bratislava, Slovakia

Ihrisko Malokarpatské nám.

841 03 Lamač, Slovakia